Hest og kjerre

 

I eldre tid var det vanlig å bruke hest og kjerre som fremkomstmiddel. Kjerre er en hestevogn med to hjul. Andre vogner kan ha fire hjul, og de er som regel mye større. På nettsiden Bømlo-nytt fortelles det om Hesteskyss og de viser et gammelt sort-hvitt-bilde. Det var vanlig at folk fikk skyss med hest og kjerre til kirken når det skulle være gudstjeneste. Nå er jo bilen mer utbredt, for å si det mildt, men på landsbygda i Ungarn, er det ennå ganske vanlig å kjøre med hest og vogn. Så vanlig er det, at de har felles skilt for høyhastighetsveier, med forbud mot både traktor og hest og vogn. Så godt skiltet er det kanskje ikke i vårt land. Vi har jo helt sikkert også noen steder der det er mer enn bare en og annen som kjører med hest og vogn.

Fra nyere tid har vi dessuten et fint eksempel på hvordan hest med kjerre kan være til glede og nytte. I Lund kommune får et sykehjem i 2016 besøk av hest og kjerre tre ganger i uken. Beboerne på omsorgssenteret får mulighet til å dra på tur med ekvipasjen for å dra til steder de gjerne vil se igjen. Prosjektet heter Livsglede for eldre, og de har lagt ut bilder på kommunens Hjemmeside. Folkehelsekoordinator Jorunn Nordheim er en viktig person i dette tiltaket som ikke er et engangsprosjekt, men derimot noe de har tenkt å fortsette med i uoversiktlig framtid. Tilbakemeldinger fra beboere er at de har fått en uforglemmelig opplevelse. Jorunn var initiativtaker og styringsgruppa for Folkehelse har vært med på å gjøre disse turene mulig.

superior